Qué es l’ENSCAT

La certificació forestal PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certificationt) en Gestió Forestal Sostenible s’implanta a Catalunya mitjançant la Modalitat Regional, que requereix d’una Entitat que sol·liciti a PEFC la implantació del Sistema a Catalunya i que, posteriorment, s’encarregui de la gestió del Sistema implantat. Aquesta entitat és ENSCAT.

Fulles castanyer 2_enscat

Qué es l’ENSCAT

La certificació forestal PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certificationt) en Gestió Forestal Sostenible s’implanta a Catalunya mitjançant la Modalitat Regional, que requereix d’una Entitat que sol·liciti a PEFC la implantació del Sistema a Catalunya i que, posteriorment, s’encarregui de la gestió del Sistema implantat. Aquesta entitat és ENSCAT.

Fulles castanyer 2_enscat

Objectius de l'ENSCAT

Sol·licitar a PEFC l’aprovació a Catalunya del sistema de certificació PEFC regional. 

Mantenir la certificació forestal PEFC en gestió forestal sostenible en els terrenys forestals ordenats de Catalunya.

Agrupar, en el seu certificat de gestió forestal sostenible regional, a les persones gestores forestals (propietat forestal i empreses de treballs forestals) interessats a participar voluntàriament en la certificació PEFC a nivell regional. 

Dur a terme les activitats i controls previstos en el sistema PEFC i en el seu Procediment de control. 

Forest i pont ENSCAT

CERTIFICACIÓ FORESTAL EN GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

La certificació forestal PEFC en gestió forestal sostenible, punt de partida de la Certificació PEFC, garanteix que les forests es gestionen d’acord amb els requisits i desafiants reptes ambientals, socials i econòmics actuals alhora que també garanteix que els productes d’origen forestal es comercialitzaran com a productes certificats PEFC.

Prop de 300.000 ha de boscos certificats en Gestió Forestal Sostenible

Certificació gestió forestal sostenible_ENSCAT
Certificació gestió forestal cadena de custodia_ENSCAT
Legislació relativa al medi natural_ENSCAT
Dades i estadístiques_ENSCAT
Adscripció propietats forestals_ENSCAT
Adscripció empreses forestals_ENSCAT

Membres l'ENSCAT

Els membres actuals de l’ENSCAT són:
Associacią Catalana de Municipis (ACM)
BOSCAT
ELFOCAT
Consorci Forestal de Catalunya
UNIÓ DE PAGESOS
Institut Agricola
Arescat
ACETREF
Gen Cat accio climatica