ELS BOSCOS I LES SEVES FUNCIONS

Quan es parla de boscos tothom té una imatge clara d’una comunitat, més o menys extensa, de vegetació que serveix d’hàbitat per una gran diversitat d’éssers vius. Però en realitat els boscos són molt més que això i la seva multi funcionalitat fa que juguin un paper fonamental en aspectes vinculats amb el medi ambient, les persones i l’economia. 

Forest_ENSCAT

Entre les múltiples funcions que presenten, en destaquem les següents:

  • Reservori de biodiversitat (vegetal, animal, fongs, …) 
  • Protector del sol evitant o minimitzant l’erosió. 
  • Capacitat reguladora de recursos hídrics i el cicle de l’aigua. 
  • Subministrador d’aliments i matèries primeres renovables. 
  • Emmagatzemador de CO2 que pot ajudar a mitigar els efectes del canvi climàtic. 
  • Funció social, de lleure i cultural  
  • Conformen el paisatge 
Infografia FORESTS Funciones Bosques ENSCAT
Infografia FORESTS Beneficios bosques ENSCAT

Clic sobre la infografia per a ampliar-la o descarregar-la.

Font: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Generalitat de Catalunya

CATALUNYA UN PAIS DE BOSCOS

A Catalunya, el 64,6% de la seva superfície és forestal  (2.060.174 ha) de les quals 1.331.906 hectàrees són arbrades (boscos). 

Segons la titularitat de la propietat, el 76 % de la superfície forestal de Catalunya és PRIVADA i el 24% és PÚBLICA entre Generalitat de Catalunya, Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzats. 

Les forests de titularitat privada es troben repartides per tota Catalunya i es caracteritzen per ser, majoritàriament, de petites dimensions mentre que les forests de titularitat pública es troben situades, majoritàriament, a les comarques del Pirineu (Pallars Sobirà, la Val d’Aran, l’Alt Urgell i el Pallars Jussà) i les Terres de l’Ebre tot i que també es troben en altres ubicacions de Catalunya. 

La complexitat de relleu i la diversitat de les condicions bioclimàtiques de Catalunya conformen un paisatge d’una elevada varietat forestal entre pinedes, alzinars, suredes, rouredes, castanyedes, fagedes, avetoses, boscos de ribera, comunitats arbustives, prats etc 

SUPERFICIE FORESTAL ORDENADA

superficio forestal ordenada_enscat

Per poder entrar a formar part de la Certificació Forestal PEFC en Gestió Forestal Sostenible, la Forest haurà de disposar d’un instrument d’ordenació (PO, PTGMF i PSGF) aprovat i vigent: 

Els instruments d’ordenació són documents que planifiquen, en l’espai i el temps, per un període no menor de 15 anys, la gestió forestal sostenible que es durà a terme en una forest. És, per tant, l’instrument bàsic de planificació que, donant compliment a la normativa vigent, permet que els objectius dels propietaris/àries es portin a terme de forma sostenible. 

L’ IOF permet adaptar-se a diferents circumstàncies i necessitats forestals del territori. Així, es poden agrupar vàries finques, fins i tot de titulars diferents, per fer una ordenació conjunta en el mateix document. 

Actualment el 30% dels boscos de titularitat privada de Catalunya estan ordenats i el 54% dels de titularitat pública  

Actualment el 30% dels boscos de titularitat privada de Catalunya estan ordenats i el 54% dels de titularitat pública

QUÈ ÉS LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

La Gestió Forestal Sostenible (GFS) es defineix com  “l’administració i l’ús de les forests d’una forma i amb una intensitat (ritme) que permeti mantenir la seva biodiversitat, productivitat, capacitat de regeneració i vitalitat  alhora que mantenir, en temps present i  futur, les funcions ecològiques, econòmiques i socials pertinents al seu nivell local, nacional i global sense causar danys a altres ecosistemes”. (Hèlsinki 1993). 

Donada la importància de les forests pel planeta, la gestió forestal sostenible és l’eina que garanteix que l’activitat forestal aporta beneficis ambientals, socials i econòmics alhora que millora les funcions, actuals i futures, dels boscos. 

La Certificació Forestal PEFC és l’eina que permet comunicar a la societat, en general, i al consumidor, en particular, que allò que compra prové d’una forest que el silvicultor/a ha gestionat de forma sostenible per satisfer les necessitats de consum actuals i de les generacions futures. 

Bellota_ENSCAT

La Certificació Forestal PEFC connecta al consumidor amb l’origen sostenible dels productes que compra.