ACCÉS A l’ÀREA PRIVADA

Mitjançant l’accés a l’ÀREA PRIVADA, la persona adscrita a l’ENSCAT pot accedir, de forma individualitzada, a la informació referent al seu expedient d’adscripció al Sistema de Certificació PEFC.

Entre altres, podrà disposar del seu Certificat de Gestió Forestal Sostenible (que es pot descarregar) que acredita la seva participació en l’ENSCAT fins a la data de vigència especificada.